21/5/10

Hora de recapitular


O 10 de xullo remata o prazo que teñen os Clubs de Lectura para a presentación da memoria final e a xustificación de gasto correspondente ao curso 20019/2010.

Segundo se recollía na orde de convocatoria, "as persoas coordinadoras dos clubs de lectura seleccionados nesta convocatoria de apoio a actividades de fomento da lectura, elaborarán unha bree memoria das actividades levadas a cabo durante o curso 2009/2010, na que se deberán detallar: datos do centro e nome do club de lectura; nº de grupos, no seu caso, e nº aproximado de persoas participantes; calendario de reunións levadas a cabo e horario real no que se realizaron; actividades desenvolvidas; materiais elaborados, se os houbese; enderezo electrónico do blogue do club de lectura, no caso de existir."

No hay comentarios: