30/7/10

COMO SEGUIR... unha vez que temos escollido o libro


"Os debates sobre as lecturas preparábanse con antelación. Ademais de ler o libro, os membros do club debían traer anotacións no seu caderno de lectura, onde transcribían os fragmentos que máis lles gustaran, así como as dúbidas que xurdiran durante a lectura, as preguntas que se lles ocorrían, finais alternativos, etc. No caderno tamén podían anotar outros títulos similares para unha lectura posterior, suxestións para o club, ou pegar recortes de prensa relacionados coa lectura, as fotocopias repartidas con información do club, tamén facer debuxos e, en xeral, acrecentalos con calquera contido relacionado co club ou coa lectura. Ao remate do curso todos asinamos nos cadernos dos demais e cadaquén conserva o seu como recordo."

No hay comentarios: