2/8/10

OBXECTIVOS ACADADOS nun dos clubs


Así o escriben:

"Conseguiuse a finalidade perseguida polo grupo de profesorado colaborador do Club:

*O ludismo na lectura para tentar o achegamento ao libro desde outras vías: os xogos, a dramatización, a literatura escoitada...

*Ser protagonistas do feito lector, non só receptores pasivos.

*Motivar aos futuros lectores a través das representacións de contos aos pequenos e pequenas.

*Coñecer, no encontro co ilustrador, aos axentes do proceso creador.

*Disfrutar das Rotas Literarias e dos espazos dedicados aos libros como fonte enriquecedora das súas lecturas.

*Diversificar as lecturas.

*Observar a biblioteca como un espazo onde a lectura convive co lecer.

*E, obviamente, o fomento do hábito lector como unha necesidade básica do ser humano.

Ao tempo incidiuse no centro:

+ Dinamizando a biblioteca

+ Difundindo as súas actividades nos taboleiros, no blogue, na revista...

+ Implicando a outro profesorado no deseño e desenvolvemento de actividades.

+ Implicando a alumnado, profesorado, persoal non docente... nos programas."

No hay comentarios: