22/1/13

Resolución da convocatoria de clubs de lectura - curso 2012/2013

 
Club de lectura do IES Castro Alobre
Hoxe sae publicada no Portal Educativo a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se se adxudican as axudas ao funcionamento de clubs de lectura en 222 centros da rede pública galega que matricula alumnado de ESO, bacharelato, formación profesional, ensinanzas de réxime especial e ensinanzas de persoas adultas, para o presente curso 2012/2013. 

Estes clubs de lectura están integrados, a maior parte das veces, por varios grupos de lectura e un 25% tamén conta con grupo de lectura de adultos (pais, nais, profesorado e persoal non docente). En conxunto, participan desta iniciativa de fomento da lectura algo máis de 7.500 alumnos, de forma directa. Pero indirectamente, son moitos máis os beneficiados, pois a maioría destes clubs de lectura son "células" de dinamización lectora nos seus respectivos centros, "komandos de lectura", como se fan chamar algúns, que estenden o virus da lectura entre os seus compañeiros e compañeiras, e contribúen así a que o libro e a lectura estea presente de forma cotiá nos centros educativos galegos.  

No hay comentarios: