22/12/09

"IDEAS" RECOLLIDAS NUN PROXECTO


"(…)
O que pretendemos conseguir con este proxecto basicamente é nada menos que crear/asentar na nosa comunidade educativa (alumnado, profesorado, familias e persoal non docente) a comunicación estable entre os que xa son asiduos da lectura e os que queren selo.
Pero non só iso: un club de lectura é un foro onde aprender a escoitar, a argumentar e a respectar os puntos de vista dos outros. Algo que tantas veces botamos fondamente de menos.
Xorde coa intención de consolidar lectores que len por gusto e pensan/senten por si mesmos.
(…)
Así mesmo consideramos moi importante facilitar a comunicación entre iguais e entre diversos e darlles a todos/as a oportunidade de compartir gustos, inquedanzas e tamén opinións sobre as súas lecturas.
(...)"

As negriñas son nosas, os textos do profesorado implicado.

No hay comentarios: