15/12/09

RECOLLIDO DUN PROXECTO DE CLUB DE LECTURA


"(…) Entendemos que os adolescentes carecen, como todos, dunha “educación sentimental”, e que é a lectura a que suple a falla de “libros de texto” e “de instrucións” para desenvolver a personalidade nese sentido.
(…) Queremos que este sexa máis un club de “lectores” que de “lectura”, que os estudantes veñan aos encontros coa liberdade de atoparen neles a “outros que len”, independentemente de que sexan profesores, compañeiros de clase, alumnos de outros cursos ou outros membros da comunidade educativa que, puntualmente, poderán, acudir ás nosas reunións. (…)"

Porque o profesorado sabe moi ben o que se está a necesitar e así o escribe.

No hay comentarios: