1/10/10

Seguimos na colleita


Recollemos, anaquiño a anaquiño, para ir facendo camiño...

"Algúns conciben o club de lectura como “rede de lectores”, un espazo de discusión no que puidesen compartir as súas lecturas que fomentasen neles a conciencia de pertencer a unha comunidade de lectores, isto é, sentirse parte dun grupo de iguais a través do gusto compartido pola literatura, ou, noutras palabras, converter a literatura nunha vía para a integración.
(...)
Posto que o proxecto se concibe como unha actividade á marxe do estritamente académico, do obrigatorio, pareceunos fundamental respectar os ritmos do alumnado na súa maior ou menos vinculación ao proxecto.
(...) Incrementouse notablemente o alcance da actividade do club ao vencellala ao desenvolvemento paralelo dunha rede de blogs, concibidos como unha revista dixital, na que, desde un enfoque interdisciplinar, profesorado e alumnado puidesen traballar diferentes contidos e ferramentas; así como á radio na que se inclúen recomendacións lectoras, programas sobre literatura e anuncios nos que se informa das actividades do club. (...) Comezouse a trasladar boa parte da actividade do blogue ás redes sociais, especialmente Tuenti, ao ser a plataforma dixital máis empregada polo alumnado.
(...)Os nosos obxectivos foron contribuír á constancia lectora, isto é, valorar a lectura como unha actividade cotiá, non excepcional, presente non só en determinados espazos e momentos e, en particular, educar para o ocio."

No hay comentarios: