26/3/12

LEMBRANDO ... anacos de Memorias

Un Club recollía como obxectivos:
"Intercambiar experiencias onde se manifesten distintas opinións e emocións.
Compartir experiencias e contactar con outros clubes de lecturas do contorno próximo de forma virtual e física.
Utilizar os recursos da biblioteca do centro e a rede de bibliotecas da zona para realizar actividades de forma conxunta.
Aprender o manexo das TIC a partir de actividades voluntarias e pracenteiras (creación de blogs…).
Participar en actividades que oferten distintas entidades (concello, asocicións, bibliotecas, editoriais, librarías…)"
E tamén nos contan...
"Toda a publicidade se fixo insistindo moito no carácter voluntario e flexible das actividades.
A elección das lecturas fíxose tendo en conta os gustos e as idades dos componentes de cada grupo. Tamén se consultaron blogs doutros clubs de lectura, recomendacións de suplementos literarios, e dos propios alumnos. Intentouse alternar sempre a lectura en castelán coa lectura en galego priorizando esta última co fin de que o club actuase tamén como un instrumento normalizador do idioma."


Club de lectura Allarlibros do IES de Allariz

No hay comentarios: