27/3/12

Máis ... memorias


                                                            Foto: Club Fendetestas
Club de lectura Aquis do IES Aquis Querquernis de Bande
"Entre os obxectivos, destacan:
Potenciar o acto de ler ao unir a dimensión privada e íntima coa dimensión pública que implica a escoita, discusión e comparación doutras sensibilidades e puntos de vista.
Compartir o lido con persoas de distintos niveis educativos, distintas idades, diversos posicionamentos estéticos e vitais, etc.
Comprender a obra literaria no contexto da súa creación; é dicir, saber que opinan dela o autor, o editor, o crítico literario, etc.
Apreciar a lectura como algo pracenteiro e fonte de coñecementos.
Fidelizar o alumno no uso das bibliotecas.
Descubrir no alumnado a sensibilidade literaria, cultivar o seu gusto e o pracer de ler, compensando a falta de estímulos familiares, sociais ou persoais
Ademais de todo o anterior, hai que recalcar que o obxectivo primordial é o de aumentar o pracer da lectura."

No hay comentarios: