28/10/13

Finalidades dun club


                                                                               Foto: Club de lectura do IES Val do Tea
"O Club de Lectura Nautilus como ferramenta enmarcada dentro do Proxecto lector, ten como finalidade primordial a do fomento da lectura crítica e reflexiva en contextos de participación activa, desvinculados do estritamente académico. Tódalas actividades desenvolvidas dentro do ámbito de actuación do club teñen como principal obxectivo o de suscitar o interese polos textos literarios e anrir vías diversas de profundización no seu contido, ebn a través da discusión moderada, ben a través do acceso guiado a formas distintas de coñecemento."
(Club de Lectura Nautilus, IES Fernando Blanco, Cee)

No hay comentarios: