22/10/13

O que escriben os clubs


                                                                                                Voar cos libros. IES República Oriental do Uruguai
"En canto á consecución dos obxectivos marcados inicialmente, pensamos que. de forma xeral, cumpríronse. Os alumnos e alumnas disfrutaron coas lecturas e actividades elixidas. Participaron nos debates expresando opinións ou simplemente escoitando, e aprenderon a tolerar ideas moitas veces contrarias ás súas. (...)
Un dos nosos obxectivos principais era ser capaces de xerar un sentimento de "pertenza a un grupo" e pensamos que o conseguimos, entre outras cousas grazas ás actividades que englobaban a todo o Club como a visita á Biblioteca Pública, as saídas teatrais ou as comidas que compartiron maiores e pequenos misturados. Tamén notamos como rapaces e rapazas que non estaban no Club sentían interese polo que faciamos e animáronse a formar parte deste ao longo do curso."

No hay comentarios: