6/11/13

Razóns para formar un club de lectura

"A iniciativa parte da convicción de que a lectura constitúe un factor primordial para o desenvolvemento das competencias básicas (...). O feito de que o alumnado adquira o hábito lector favorece o desenvolvemento da súa competencia literaria e o manexo da información dende o punto de vista crítico. Por iso, esta iniciativa forma parte dun proxecto máis global onde a biblioteca ten o papel protagonista, queremos ter máis e mellores usuarios e pensamos no club de lectura como unha das actividades que máis e mellor forman lector@s. A biblioteca concibímola como un centro de recursos dinámico, plenamente integrado na vida do centro, que facilita o acceso a documentos de contido diverso e en soportes variados (...). É neste contexto que se desenvolven as actividades do Club Lector.
O noso obxectivo fundamental é o de promover o pracer da lectura entre o noso alumnado adolescenbte, potenciar o acto lector como unha actividade pracenteira e enriquecedora. É por isto que ademais da dimensión individual que todo acto de lectura ten, queríamos engadirlle a riqueza que supón compartir con outras persoas esa experiencia e transformala nunha experiencia de grupo que permitira compartir diversos puntos de vista, distintas visións e intereses. Sentirse vencellado con outras persoas a través dos libros e das lecturas parecíanos ademais de moi interesante para os adolescentes que, neste momento vital, necesitan experiencias nas que os vencellos co grupo son moi importantes.(...)
                                                                                                                                CPI Progreso de Catoira

No hay comentarios: