6/11/13

Razóns para formar un club de lectura

"A iniciativa parte da convicción de que a lectura constitúe un factor primordial para o desenvolvemento das competencias básicas (...). O feito de que o alumnado adquira o hábito lector favorece o desenvolvemento da súa competencia literaria e o manexo da información dende o punto de vista crítico. Por iso, esta iniciativa forma parte dun proxecto máis global onde a biblioteca ten o papel protagonista, queremos ter máis e mellores usuarios e pensamos no club de lectura como unha das actividades que máis e mellor forman lector@s. A biblioteca concibímola como un centro de recursos dinámico, plenamente integrado na vida do centro, que facilita o acceso a documentos de contido diverso e en soportes variados (...). É neste contexto que se desenvolven as actividades do Club Lector.
O noso obxectivo fundamental é o de promover o pracer da lectura entre o noso alumnado adolescenbte, potenciar o acto lector como unha actividade pracenteira e enriquecedora. É por isto que ademais da dimensión individual que todo acto de lectura ten, queríamos engadirlle a riqueza que supón compartir con outras persoas esa experiencia e transformala nunha experiencia de grupo que permitira compartir diversos puntos de vista, distintas visións e intereses. Sentirse vencellado con outras persoas a través dos libros e das lecturas parecíanos ademais de moi interesante para os adolescentes que, neste momento vital, necesitan experiencias nas que os vencellos co grupo son moi importantes.(...)
                                                                                                                                CPI Progreso de Catoira