5/10/11

MEMORIAS DE CLUBS: EOI de Santiago

“Houbo unha suxestión a respecto de poñerse en contacto con outras EOI ou bibliotecas que teñan clubs de lectura en linguas estranxeiras para poder prestarlles os nosos libros e pedir a cambio que eles nos presten a nós os que teñen.
Tamén se propuxo a posibilidade de dar maior proxección ao club de lectura enmarcándoo nas accións do Proxecto ARCE, traballando en cooperación con Escolas Oficiais de Idiomas doutras comunidades autónomas”

No hay comentarios: