14/10/11

MEMORIAS DOS CLUBS: As pintoras daltónicas do CPI dos Dices (Rois)

Imaxe: Club de lectura "A lus de San Finx". CPI Cernadas de Castro. Lousame
“O curso 2010-2011 foi o cuarto de funcionamento do noso club de lectura, que se rexeu polas pautas establecidas nos cursos anteriores. Téndomos en conta que concibimos o club como un proxecto plurianual –e esperamos que definitivo no noso centro- no que o alumnado pode entrar ao inicio do seu ensino secundario obrigatorio –mesmo no último ciclo de Educación Primaria- e continuar no club ata que abandona o centro, en 4º de ESO.”
(...)
“O noso obxectivo segue a ser obvio e modesto: gozar coa lectura. Atémonos incondicionalmente a esta única norma do noso club e considerando que a pertenza a el é absolutamente libre e voluntaria –e que tamén o é a participación nas actividades paralelas- axúdanos a conseguir es ameta. Por suposto, a través dese goce ímonos facendo lectores cada vez máis conscientes, máis esixente se máis críticos.”
Entre os seus obxectivos, recollemos “Compartir intereses e preferencias co resto da comunidade escolar a través dos videos elaborados, do blog da biblioteca, da revista escolar e do blog do club de lectura”, “Manter un contacto continuado co mundo do libro non só a través das lecturas senón tamén do cine, a música, os/as autores/as, os espazos... “, “Facer todo o anterior nun ambiente agradable, distendido e agardado polas integrantes, no que este ano as lambetadas propias e alleas gozaron dun lugar destacado.”
“Agasallámolos cun bolígrafo e un caderno (a cada un dos integrantes do club), para que se acostumasen a tomar notas cando len e, sobre todo, para facer incidencia na conciencia de grupo; para que se sintan como un colectivo con identidade propia”.

No hay comentarios: