26/10/11

MEMORIAS DOS CLUBS: Pantasmas de papel do IES Fernando Esquío (Neda)

Foto do club de lectura do IES Monelos (A Coruña)

Falando arredor do que se atopa nos libros
“A droga da obediencia de Pedro Bandeira, autor portugués que os leva a pensar no mundo no que vivimos: “Non hai escravo máis desgraciado e servil que aquel que non é consciente da súa situación e crese libre. Non hai dominador máis poderoso que aquel que goberna a tales súbditos”. Baixo esta idea reflexionamos si somos libres ou ben estamos mediatizados por sutís mensaxes políticas, consumistas, hedonistas, e vivindo nun soño dirixido por un grupo de poder... algo moi de actualidade. (...)
En relación ás Xornadas Literarias que organiza a Universidade da Coruña e o concello de Neda, desde hai dez anos, dedicadas en cada ocasión a un autor. Desde que hai club de lectura, son os membros dun dos grupos os que fan a recensión do autor e a sesión do club en público xunto cos especialistas sobre o autor ou autora. .Neste caso tratábase de Fiodor Dostoievski; leron El jugador e comentaron as súas impresións co público asistente, e realizaron unha exposición da vida do autor mediante un power point e unha liña do tempo virtual empregando Dipity”.

No hay comentarios: