14/9/11

MEMORIAS DOS CLUBS: Covaterreña

O Club Covaterreña ten como obxectivos:
- Fomentar o hábito lector entre o alumnado
- Aumentar o pracer da lectura mediante a comparación e contraste da experiencia lectora
- Impulsar o interese por expresar as ideas e sentimentos propios nacidos da lectura de distintos textos.
- Potenciar a capacidade crítica e argumentativa diante doutras persoas mediante o comentario dirixido.
- Apreciar o valor estético da literatura e a súa función como vehículo transmisor de ideas, coñecementos e expriencias.
- Ampliar a riqueza expresiva no ámbito da oralidade.
- Utilizar a biblioteca como lugar de convivencia.
- Utilizar as TIC para crear e interpretar textos.
E, a modo de conclusión,... “o club funcionou como un elemento integrador para alumnado de diferentes niveis educativos”.

No hay comentarios: