30/9/11

MEMORIAS DOS CLUBS: Le+ do IES Manuel Antonio
“Xa desde principio de curso se comezou a facer publicidade do Club de lectura entre o alumnado e o profesorado.
Grazas ás reunións de coordinación, ás que ademais dos membros do grupo de biblioteca asiste o xefe de estudios e a vicedirectora do centro, a coordinadora do club tivo a oportunidade de asistir a unha das reunións de titores de ESO e bacharelato e alí dar a coñecer as experiencias do club, para que todos os titores puideses transmitira información aos seus alumnos e alumnas.
Ao resto do profesorado deixóuselles a información nas súas correspondentes “taquillas” e colocáronse carteis nos lugares máis destacados do centro. Esta información presentouse nun power point na entrada principal do instituto xunto con outra publicidade da biblioteca.
Tamén se enviou unha carta da Dirección do centro ás familias, informando da posibilidade de formar parte do Club.”

No hay comentarios: