15/9/10

COINCIDINDO...?


"Os obxectivos marcados polo club de lectura estaban directamente relacionados coa necesidade de fomentar a lectura entre o alumnado do centro e crear novos espazos e vencellos de comunicación e afecto entre os membros da comunidade educativa.


O principal atranco co que nos encontramos foi a dificultade para establecer reunións periódicas de carácter presencial debido a que os nosos alumnos e alumnas se desprazan diariamente en transporte escolar."

No hay comentarios: