6/9/10

O desenvolvemento dun CLUB


"Lemos (...), vimos unha película, falamos e escoitamos. Non hai moito máis, tampouco menos. O clima que se foi creando ao longo das reunións é testemuña dunha evolución que nos permitiu abandonar a timideza dos primeiros momentos cara unha atmosfera máis espontánea, máis libre, que foi transformándose precisamente na delicada mecánica de falar e escoitar, de falar e sentirse escoitadas.

O encontro cun autor abriunos novas posibilidades. Tamén o interese polo cine nos levou a pensar nun cine club. A pasión que o alumnado amosou pola creación de textos fixo que nos plantexaramos un obradoiro de creación literaria...

A experiencia deste ano, como calquera actividade humana, proxéctase cara ao futuro. Do noso pasado, o que interesa realmente son as reflexións que tiramos e que orientan os novos proxectos. Dentro das dinámicas dos centros de ensino, os clubs de lectura son, sen dúbida, unha extraordinaria aportación."

No hay comentarios: