2/9/10

A ESTRUTURA de funcionamento dun dos clubs


Dísenos:

Mantivemos a mesma estrutura que utilizamos no curso anterior, para o desenvolvemento dos nosos encontros:

* Unha primeira sesión de presentación do libro e do autor/a. nesta acostumabamos levar algunha reseña crítica sobre a obra ou o autor/a, ou unha pequena entrevista. En ocasións tamén aproveitamos para consultar a súa páxina web. Foi frecuente que lles deramos tamén algunhas pautas sobre a lectura (localización, dificultade...), e instruci´´ons para realizar algunhas anotacións que considerabamos interesantes (citas, descricións, comentarios, dúbidas, cousas que lles gustaban ou que non...). Con este fin todos os membros contaban cun "Caderno de Bitácora", no que recollían todas as súas inquedanzas no proceso de lectura. Nel podían relatar as súas experiencias lectoras, os libros lidos, copiar anacos, apuntar dúbidas ou preguntas, pegar fotos...

* A seguinte sesión era de seguimento, na que se daba un intercambio de opinións e impresións. Cada un comentaba os aspectos que lle resultaban máis interesantes e a súa visión ou interpretación sobre a lectura.

* Por último na sesión final presentabamos as conclusións e levabamos a cabo algunha actividade máis lúdica relacionada coas lecturas. Actividades como proxección de películas baseadas nas novelas ou cunha temática similar (vinculación entre cine e literatura, comparación das distintas visións e versións...), saídas a librarías , bibliotecas públicas, itinerarios literarios, creacións escritas en torno ás lecturas, suxerencias de lectura para os compañeiros e compañeiras, anuncios por palabras recomendando libros,...

No hay comentarios: