20/9/10

A IDEA ...


"A idea de levar a cabo esta actividade xorde no curso 2007-2008 coa intención de fomentar a lectura nun grupo de lectores que decide, por gusto e non por deber, reunirse periodicamente para falar e compartir lecturas, experiencias, gustos, inquedanzas e opinións.
Esta actividade pretende potenciar o criterio persoal para que sexan os propios lectores os que desenvolvan a curiosidade polos libros, sen necesidade de intermediarios, procurando na lectura entretemento e coñecemento, pracer e cultura.
Por outra banda, a nosa intención tamén foi colaborar na adquisición da competencia básica no emprego das TIC como fonte de obtención de información e como soporte de divulgación das propias creacións, como un instrumento máis para "aprender a aprender".
O punto de partida para acadar estes obxectivos é a propia biblioteca como espazo de lectura imprescindible e como lugar ao que eles mesmos sintan a necesidade de acudir."

No hay comentarios: