2/9/10

XEITOS de facer PUBLICIDADE


Recollemos:

"A coordinadora do club tivo a oportunidade de asistir a unha das reunións de titores ede ESO e bacharelato que organiza xefatura de estudos e alí dar a coñecer as experiencias do club, para que todos os titores e titoras puidesen transmitir a información e o convite ao seu alumnado.

Enviáronse ás familias do novo alumnado unha carta de presentación da biblioteca asinada pola dirección do centro á que se adxuntaba un tríptico con información do club de lectura.

Ao resto do profesorado déixouselle a información nas súas correspondentes casillas.

Colocáronse carteis nos lugares máis destacados do centro e, ademais, presentouse un power point na entrada principal do instituto xunto con outra publicidade da biblioteca."

No hay comentarios: