2/9/10

XEITOS de facer PUBLICIDADE


Recollemos:

"A coordinadora do club tivo a oportunidade de asistir a unha das reunións de titores ede ESO e bacharelato que organiza xefatura de estudos e alí dar a coñecer as experiencias do club, para que todos os titores e titoras puidesen transmitir a información e o convite ao seu alumnado.

Enviáronse ás familias do novo alumnado unha carta de presentación da biblioteca asinada pola dirección do centro á que se adxuntaba un tríptico con información do club de lectura.

Ao resto do profesorado déixouselle a información nas súas correspondentes casillas.

Colocáronse carteis nos lugares máis destacados do centro e, ademais, presentouse un power point na entrada principal do instituto xunto con outra publicidade da biblioteca."