2/9/10

Entre os OBXECTIVOS dun club


Cítanse...
*Formar lectores e lectoras que disfruten coa lectura e a incorporen ao seu tempo de lecer.
* Contribuír á paulatina capacitación do alumnado nas competencias básicas (competencia en comunicación lingüística, cultural, artística, tratamento da información e competencia para aprender a aparender)
*Achegar orientación ao alumnado relacionada coas lecturas e a procura de información.
*Colaborar coa proposta de lecturas escollidas a crear unha conciencia crítica e fomentar valores como a igualdade de xénero, o respecto, a tolerancia, a solidariedade e a defensa do medio ambiente.
* Favorecer a comunicaicón e a convicencia entre os integrantes do club, dándolles a oportunidade de compartir ideas, emocións, experiencias...

No hay comentarios: