15/9/10

ENQUISAS aos membros do CLUB


Recollemos...

"Os resultados foron moi satisfactorios e o conxunto da experiencia foi altamente positivo.
Resulta tamén alentador as respostas ás preguntas nas que se pedía o aspecto máis positivo e o aspecto susceptible de mellorar, porque en ambos se incide na importancia de compartir, de escoitar, de aprender do compañeiro, de descubrir... en definitiva, de gozar da experiencia da lectura compartida.
No último apartado de observacións, o agradecemento e a vontade de seguir pertencendo ao club foron os aspectos máis repetidos."

No hay comentarios: