23/9/10

¡NUNCA NOS CANSAREMOS DE DICILO!


“Nun dos grupos participaban tamén estaban as profesoras de Audición e Linguaxe (AL) e a de Pedagoxía Terapéutica (PT). Foi moi interesante porque serviu para que o profesorado implicado na atención á diversidade participase e se abrise a unha nova liña de traballo que podía servir para apoio a alumnado con dificultades de aprendizaxe. Antes de comezar as sesións reunímonos todo o profesorado e comentamos un pouco o libro Dime de Aidan Chambers e como iamos facer: en ningún momento o alumnado tiña que sentir que a nosa opinión estaba por encima da deles senón que todos formabamos un grupo unido en torno aos libros e que todas as opinións eran válidas. Para o profesorado esta foi unha experiencia moi grata e da que aprendemos moito. (...)
Estamos moi satisfeitas sobre todo de que o noso Club permitise a atención á diversidade, que servise para a compensación de desigualdades."

No hay comentarios: