25/1/08

Club de lectura

Formar un club de lectores na biblioteca consiste, basicamente, en atraer a un grupo de rapaces e rapazas que desexen compartir as súas experiencias lectoras, coa mediación dun adulto que conduza todo o proceso. O espazo natural para o club de lectores será a biblioteca escolar, e os tempos axeitados para a súa celebración dependen das posibilidades de cada grupo (recreos, tempos non lectivos). O número de integrantes non debe ser excesivo: entre cinco e quince lectores, como máximo.

Len en mancomún

Nace LER EN MANCOMÚN, un espazo para o encontro dos Clubs de Lectura que comezan a agromar nos centros de ensino de Galicia.