24/12/10

Resolta a convocatoria de Clubs de Lectura 2010/2011

A través do Portal Educativo publicouse o pasado 22 de decembro a Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se asignan as axudas para os Clubs de Lectura que presentaron solicitude en tempo e forma. A distribución dos 130.000€ dispoñibles para esta acción, encadrada no programa HORA DE LER, fíxose atendendo á calidade do proxecto presentado, á traxectoria demostrada polo club en anos anteriores, e ao número de grupos de lectores implicados.
Lémbrase a posibilidade de empregar LIBROS A EITO para o intercambio de lotes de libros. + Información