20/12/19

Os 50 títulos + lidos nos Clubs de lectura do ámbito do ensino secundario en Galicia- 2018/2019

Coma en anos anteriores, publícase a relación dos 50 títulos máis lidos nos Clubs de lectura dos centros de ensino secundario de Galicia, durante o curso 2018/2019. 

Lémbrase que ésta relación é diferente á dos autores ou autoras máis lidos, posto que no conxunto dos clubs pódense ler varios títulos da mesma creadora ou creador. Esta nova listaxe publicarase próximamente.

16/12/19

Resolución da convocatoria de clubs de lectura para o curso 2019/2020

O Portal Educativo publicou xa a resolución definitiva da Convocatoria de Clubs de Lectura para o curso 2019/2020, segundo Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos do 13 de decembro de 2019. Distribúense contías, por un importe global de 220.000€, para o funcionamento de grupos de lectura en 247 centros públicos que matriculan alumnado de ensino secundario, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime xeral. Estas asignacións estarán destinadas nun mínimo do 75% á adquisición de libros para o desenvolvemento da actividade propia do club, a lectura (os libros que se adquirirán pasarán a integrarse na colección da biblioteca escolar); un máximo do 25% poderá destinarse a costear actividades complementarias do club tales como encontros con creadores/as, visitas culturais relacionadas con librerías, bibliotecas, encontros con outros clubs, visionado de películas ou asistenca ao teatro, sempre relacionadas coa actividade dos grupos de lectura.