29/12/17

Resolución definitiva Clubs de lectura 2017/2018

Alumnado do IES Porto do Son, nunha sesión do Club de lectura. 

Está xa publicada no  Portal Educativo a Resolución definitiva da D.X. de Centros e Recursos Humanos pola que se adxudican as contías para o funcionamento de Clubs de lectura en centros públicos que matriculan alumnado de ensinanza secundaria, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial, para o presente curso 2017/2018.