22/12/15

Resolución Clubs de lectura para 2015/2016

 Na imaxe, mozas e mozos do Club de Lectura "A poza da moura", do IES A Paralaia (Moaña)  

Publicouse xa no Portal Educativo a Resolución de 21 de decembro, da D. X. de Centros e Recursos Humanos, relativa á convocatoria dos Clubs de Lectura en centros de ensino secundario de Galicia, pola que se asignan contías para apoiar o funcionamento destes clubs durante o curso 2015/2016. Distribuíronse un total de 200.000€ entre os 239 centros que presentaron as súas solicitudes en tempo e forma. Para ilo tívose en conta, tal e como contemplaba a convocatoria, a memoria de actividades do curso anterior, o número de grupos e de lectores e lectoras participantes,así como o compromiso coa lectura en lingua galega.

17/12/15

As 40 autoras e autores máis lidos polos Clubs de Lectura no curso 14/15

Á vista das lecturas realizadas polos Clubs de lectura dos centros de ensino secundario e postobrigatorio de Galicia durante o curso 2014/2015, coñecemos os autores e autoras máis lidos polo lectorado neste período, sempre dentro das actividades dos 228 clubs de lectura que recibiron axudas a través da convocatoria da D. X. de Centros e Recursos Humanos para o seu funcionamento. O número de títulos lidos fai referencia ao total de lecturas de cada autor escollidas polo conxunto dos clubs.

Resulta de gran interese ver entre os autores máis lidos a poetas e autores de banda deseñada. Tamén  é salientable a presenza de autores clásicos entre os máis lidos.

11/12/15

Os clubs de lectura e o plurilingüísmo

Á vista dos títulos lidos nos clubs de lectura  dos centros de ensino secundario no curso pasado (2014/2015), as lecturas feitas en galego superan, escasamente, as realizadas en lingua castelá, a pesar de que a convocatoria incentiva a lectura en lingua galega. Outros idiomas presentes: francés, inglés, portugués, alemán, italiano... Aquí a presenza das Escolas de Idiomas  amplía o abano de lecturas neste aspecto: 

Os 50 títulos máis lidos nos Clubs de Lectura - 2014/2015

No curso 2014/2015 funcionaron clubs de lectura, con apoio do programa de Clubs de Lectura, da D. X. de Centros e Recursos Humanos (Consellería de Cultura, Educación e O.U.), nun total de 228 centros educativos que matriculan alumnado de ESO, BAC, FP ou ensinanzas de réxime especial. Trala lectura das memorias destes clubs de lectura correspondentes, dífúndense algúns datos de interese: