25/1/18

Os 50 títulos máis lidos nos clubs de lectura de ámbito educativo no curso 2016/2017

Coma en anos anteriores, publícase a relación dos 50 títulos máis lidos polos clubs de lectura que participan neste programa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, destinado a incentivar o funcionamento de grupos de lectura nos centros públicos que matriculan alumnado de ensino secunario, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial. 

Durante o curso 2016/2017 participaron desta iniciativa un total de 12.300 lectores e lectoras vinculados de forma estable a un grupo de lectura en 243 centros educativos de ensino secundario espallados por todo o territorio galego. O 32% desde clubs de lectura contaron cun grupo de lectores e lectoras adultos, o que pon de manifesto a potencialidade desta práctica para facilitar a participación das familias e construír comunidades educativas lectoras. 

RELACIÓN DE TÍTULOS MÁIS LIDOS NOS CLUBS DE LECTURA - CURSO 2016/2017