26/5/10

Clubs de lectura e roteiros literarios

Os Clubs de lectura como "cédulas de cidadanía". Un exemplo máis: os rapaces e rapazas do Club de lectura do IES Alexándre Bóveda, de Vigo levan realizado varios roteiros literarios, seguindo as súas lecturas. Nesta ocasión coñecemos a súa viaxe ao Courel, na procura das pegadas de Uxío Novoneyra. Ler as palabras do Poeta nas paisaxes que as fixeron nacer é unha forma ben fermosa de achegármonos á literatura. Parabéns ao profesorado que o fixo posible e aos rapaces e rapazas que tiveron a ocasión de vivilo!

25/5/10

Xornada dos Clubs de Lectura 2010


O vindeiro 11 de xuño, en Santiago de Compostela (EGAP), nova cita para o profesorado que coordina os Clubs de Lectura, ao abeiro da convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, dentro do programa "Hora de ler", para incentivar este tipo de iniciativas nos centros de ensino secundario de Galicia.
A Escola Galega da Administración Pública acollerá a XORNADA DOS CLUBS DE LECTURA 2010. Dentro do programa previsto, a profesora Ana María Margallo, da Universitat Autónoma de Barcelona falará de lectura e adolescentes e o escritor Benjamín Prado rematará a xornada coa súa visión sobre a lectura e a función da literatura. Tamén haberá tempo para as experiencias e as reflexións sobre os avances na formación dos lectores.

21/5/10

Hora de recapitular


O 10 de xullo remata o prazo que teñen os Clubs de Lectura para a presentación da memoria final e a xustificación de gasto correspondente ao curso 20019/2010.

Segundo se recollía na orde de convocatoria, "as persoas coordinadoras dos clubs de lectura seleccionados nesta convocatoria de apoio a actividades de fomento da lectura, elaborarán unha bree memoria das actividades levadas a cabo durante o curso 2009/2010, na que se deberán detallar: datos do centro e nome do club de lectura; nº de grupos, no seu caso, e nº aproximado de persoas participantes; calendario de reunións levadas a cabo e horario real no que se realizaron; actividades desenvolvidas; materiais elaborados, se os houbese; enderezo electrónico do blogue do club de lectura, no caso de existir."

6/5/10

Club de lectura de adultos no IES de Catabois

O blogue QUEREMOS LER da biblioteca do IES de Catabois (Ferrol, A Coruña) publica unha pequena crónica sobre a última reunión do Club de lectura de adultos existente no centro. A súa lectura amosa a dinámica do grupo e o nivel de actividade que supón cada unha das sesións:
"Analizamos algunos aspectos de la estructura, sus personajes, a través de un cuadro comparativo de los dos niños -Amir y Hassan- tan y como hicimos con los dos protagonistas de la novela El niño con el pijama de rayas. También se trató del gran tema de la novela: la culpa y la redención. Así mismo apuntamos varios aspectos sobre las tradiciones afganas, tales como comidas, canciones, ceremonias, deportes, etc. Se trabajó el marco espacio temporal, con nuestros habituales mapas sobre las ciudades de las novelas. ¿Quién dijo que los lectores no pueden viajar con su imaginación? Las referencias literarias y cinematográficas, tan frecuentes en la historia de un niño que llega a ser escritor, también fueron objeto de nuestra atención.
Mónica, como cada vez, nos amplió nuestra visión acerca de la literatura y el cine reciente sobre Afganistán."