11/7/17

Un ano do club de lectura. CPI O Progreso (Catoira)

O Club de lectura do CPI O Progreso, de Catoira (Pontevedra), publicou xa, como en anos anteriores, un vídeo-resume da súa actividade ao longo do curso 2016/2017. A través deste audiovisual podemos achegarnos a unha intensa dinámica de lectura compartida. Ao final do vídeo, as lectoras e os lectores explican perfectamente os beneficios deste tipo de actividades. Un excelente exemplo do moito que están a significar os clubs de lectura dos centros de ensino secundario de Galicia na construción dunha sociedade lectora, tamén na oferta de opcións diferentes ao alumnado nas que poder expresarse e atopar "espazos" acolledores nos que medrar como lectores e como cidadáns. Parabéns!