24/11/17

Resolución provisional da convocatoria de clubs de lectura 2017/2018

Alumnado do club de lectura do IES de Porto do Son 8Porto do Son, A coruña) 
 
O Portal Educativo publica hoxe, 24 de novembro, a resolución provisional da convocatoria da D.X. de Centros e Recursos Humanos pola que se incentiva o funcionamento de clubs de lectura en centros públicos de ensino secundario, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial. Esta resolución recolle os centros que reciben asignación para esta finalidade, así como a listaxe de centros que resultaron excluídos da convocatoria por diversas causas. Unha vez atendidas as alegacións recibidas, no seu caso, publicarase a resolución definitiva desta convocatoria para o curso 2017/2018.