24/5/11

Proxecto europeo e-twinning para COMPARTIR LECTURAS
Do Club de lectura do IES de Poio chéganos unha información da que entresacamos o seguinte texto:
Durante este curso académico o noso grupo de 1º de bacharelato de Club de lectura está desenvolvendo un
proxecto europeo e-twinning centrado en COMPARTIR LECTURAS cun grupo da mesma idade do Lycée Maurice Ravel de Paris.
As tarefas permítenlles formarse como lectores activos xa que simultaneamente reciben e xeran informacións, adquiren e intercambian coñecementos lingüísticos das súas respectivas linguas e practícanas.
Consideramos moi innovador dende o punto de vista pedagóxico a interacción no proceso de ensino-aprendizaxe entre alumnos franceses e españois, eles son os receptores e a un tempo os directores do proceso; o profesorado só coordina, o alumnado interactúa, prepara os seus materiais, realiza as lecturas, elabora e publica os seus comentarios nos blogs, paralelamente son os correctores dos seus propios compañeiros e dos compañeiros europeos a través do chat do twinspace.
Tambien resulta novidoso que o intercambio de contidos literarios, lingüísticos, etnográficos, culturais se realice por medio de medios dixitais e de soportes como presentaciónes, vídeos, revistas creadas en: Power-point, Calaméo, Animoto, Prezzi, etc medios que nos axudan a salvar barreiras xeográficas doutra manera insalvables.
As coordinadoras seleccionan as lecturas de cada trimestre adecuándoas ao nivel de francés-español do alumnado, escollen e organizan as tarefas a realizar durante este, deciden as linguas a empregar dependendo do contexto comunicativo: así os alumnos franceses usan o español en todas as lecturas, nas tarefas e no chat, e o francés para corrixir os seus colegas españois; os alumnos españois usan o galego nas súas lecturas, o español para as súas tarefas e para corrixir aos seus compañeiros franceses, utilizan o francés nas súas publicacións e no chat.
Dependendo das datas senaladas en cada país – celebracións académicas, festividades populares…- publicáronse presentacións de imaxes: O ano novo chino en París, o entroido en Galicia, celebramos conxuntamente o Día da Poesía coa creación e intercambio de pequenos poemas (haikus), o alumnado escolleu este subxénero poético en homenaxe ao pobo xaponés. Lembramos tamén a poetas españois nas datas sinaladas. Traballamos a historia dos nosos países a través das nosas lecturas, en concreto a Guerra Civil española cos poemas de Miguel Hernández y la novela de Manuel Rivas “El lápiz del carpintero”, por este motivo enlazamos en nuestro espacio la exposición de la Biblioteca Nacional sobre Miguel Hernández. Traballamos o cine co visionado de filmes sobre as nosas lecturas (“El lápiz del carpintero”) e o comentario dos mesmos y música escoitando poemas musicados de autores como Miguel Hernández.

20/5/11

Haikus no CPI Tomás de Lemos (Ribadavia)


O Club de Lectura do CPI Tomás de Lemos, de Ribadavia, fainos chegar información dunha actividade ben interesante:
"O noso club organizou un achegamento da comunidade educativa ao mundo dos haikus, e a resultas da mesma, e co material recollido, realizamos no centro unha exposición e botamos a andar un proxecto editorial que buscará ter continuidade outros cursos. Este proxecto ten forma de libro de poemas, que consta dunha recopilación dos haikus realizados, de imaxes da exposición (os haikus foron traducidos ao xaponés e ilustrados mediante técnicas parecidas ao sumi-e, a pintura aguada tradicional xaponesa) e dunha exposición didáctica que pensamos pode resultar intesante para trasladar esta actividade a outros centros. Para facilitar a difusión da experiencia calquera persoa interesada pode pedir un exemplar da publicación en arquivo informático á dirección do coordinador do club (MACNAVELarrobaedu.xunta.es) ou solicitar para préstamo dez volumes a toda cor que poñemos a disposición dos clubs interesados".

Do texto que presenta o libro editado, salientamos:
A realización desta primeira experiencia de achegamento á poesía Haiku tivo lugar no CPI Tomás de Lemos de Ribadavia (Ourense) durante o curso 2010 – 2011, e foi promovida polo club de lectura do centro. En colaboración cos departamentos de Ciencias Sociais, Plástica e as diferentes linguas, o club de lectura propuxo aos alumnos un concurso de Haikus. A finalidade era que os alumnos que estudaban os elementos da paisaxe e a climatoloxía (na materia de Xeografía) realizasen un achegamento sensorial, emocional e sentimental á paisaxe, máis alá dos elementos físicos. Consideramos que o haiku era unha forma especialmente axeitada para conseguilo. Un haiku é unha composición poética tradicional do Xapón. Ten tres versos sen rima, cunha extensión de cinco, sete e cinco sílabas . A temática aborda a natureza, o paso do tempo e as emocións. Para a súa realización procedeuse ao reparto das normas que deben seguirse na composición dos haikus. Estas han de ser moi sinxelas: Realización de tres composicións de tres versos cada unha; Os versos terán que ter 4 – 6 sílabas o primeiro e terceiro, e 7 – 9 o segundo; Nun dos versos terá que aparecer unha referencia ás estacións ou ao paso do tempo, noutro unha referencia á paisaxe.... Entregouse ao alumnado un alfabeto katakana (un alfabeto de ideogramas xaponeses coas súas equivalencias fonéticas no noso idioma), para que realizasen a transcrición fonética aproximada das súas composicións poéticas. Con estes elementos cada alumna e alumno (e aqueles membros da comunidade escolar que se animasen) realizarán un cartelón que combine un poema en calquera dos idiomas impartidos no centro, coa súa correspondente transcrición fonética (aproximada) e unha ilustración inspirada nos técnicas orientais. A nivel persoal, foi emocionante ver aos alumnos, especialmente aos de primeiro curso da ESO, esforzarse por entender outra cultura, outro idioma e por facer os seus primeiros achegamentos á poesía. O resultado do seu traballo encheunos de orgullo e ensinounos unha dimensión que descoñeciamos do noso alumnado. Foi, ademais, unha experiencia interdisciplinar, xa que nela participaron profesores de Ciencias Sociais, Plástica, Lingua Galega, Lingua Castelá e Lingua Inglesa.

6/5/11

IV Xornada dos Clubs de Lectura

O vindeiro 10 de xuño reunirase en Santiago de Compostela o profesorado que coordina os 200 clubs de lectura que, neste curso, están a funcionar en centros de ensino secundario de Galicia.

Esta actividade está contemplada na convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos para incentivar o funcionamento de clubs de lectura, e busca o encontro entre profesores de distintos puntos de Galicia que están poñendo o seu tempo e a súa profesionalidade ao servizo da formación do seu alumnado como lectores e como cidadáns sensibles á cultura e ás súas manifestacións. A rapazada que participa das actividades dos Clubs de lectura aprende, ademais, a intecambiar opinións e a argumentar as propias ideas, competencia fundamental para vivir en democracia.

Esta IV Xornada dos clubs de lectura contará coa presenza de Ana Díaz-Plaja, profesora da Universitat de Barcelona e o escritor Fernando Marías. Haberá unha mesa de experiencias (Un club de lectura é algo máis) e tempos para o intercambio de iniciativas, por zonas.

5/5/11

Toman as rúas de Ourense co gallo do Día do Libro

Os mozos e mozas de dous clubs de lectura da provincia de A Coruña (IES Castro da Uz, de As Pontes, e CPI Castro Baxoi, de Miño) xuntáronse unha vez máis nunha actividade compartida de lecturá pública... decidiron visitar Ourense e facer na Praza Maior unha lectura "plurilingüe" de O Principiño.
Leron e crearon, entre todos, un poema a partir das palabras do Principiño, que podemos ver no díptico
que editaron.
Os clubs de lectura dos centros de ensino secundario de Galicia, espazosde convivencia, de creación, de imaxinación, de aprendizaxe, de cidadanía...

Parabéns ao profesorado que o fixo posible, parabéns ás rapazas e rapaces participantes...