31/10/11

OS CLUBS BOTAN A ANDAR


Así se ve nesta entrada blogue da biblioteca do IES Pedra da Aguia, Vilán, que leva o título de "Os araos saen do cascarón".
Coma se do nacemento dunha ave se tratara, o club comeza a súa andaina. Así se pode ler
OS ARAOS SAEN DO CASCARÓN
Por fin nesta semana conseguimos que os Araos do Instituto, os membros do Club de Lectura de Alumnos, saian do cascarón. Os Araos maiores lles gañaron a partida hai uns días, pero agora xa estamos todos en marcha.
Queremos darlle a benvida aos novos araos, que pasan a formar parte do Club este curso. Os máis veteranos xa saben como vai a cousa, e digo eu que se repiten, por algo será...
Saúdos tamén a todos os lectores/as do insti (que os hai, e máis do que parece) que non están no club. Gustarianos telos con nós, pero sabemos que non sempre é posible. A porta sempre estará aberta.
Esperemos que todos poidades encher os vosos carnés cunha chea de libros que vos gusten e vos fagan disfrutar.

28/10/11

MEMORIAS DOS CLUBS: Ao pé da hortensia do IES de Meaño

Fotografía tertulia Ourense

Do club "Ao pé da hortensia" do IES de Meaño.

“No curso 2008-09 o equipo de biblioteca creu conveniente crear un club de lectura ao que chamou “Ao pé da hortensia”, motivado polas inquedanzas literarias de parte do noso alumnado e coa intención de potenciar a lectura compartida entre a comunidade educativa, enriquecerse coas opinións alleas ou observar distintos puntos de vista dunha mesma lectura, crecer como persoas, aprender das experiencias que achegan os propios libros e adquirir o hábito de escoitar e falar diante dos demais. Este club continúa hoxe en día, incorporando ao novo alumnado que chega ao centro cada curso”.

27/10/11

MEMORIAS DOS CLUBS: Grupo Abeliano do IES Santa Irene (Vigo)

Imaxe do IES de Mondariz


“Tratamos de apoiarnos fundamentalmente en escritores galegos ou universais traducidos ao galego para presentar cuestións e puntos de vista que os alumnos e alumnas sos non chegarían a encontrar nunca e, a partir de aí, pretendemos dialogar”.

26/10/11

MEMORIAS DOS CLUBS: Pantasmas de papel do IES Fernando Esquío (Neda)

Foto do club de lectura do IES Monelos (A Coruña)

Falando arredor do que se atopa nos libros
“A droga da obediencia de Pedro Bandeira, autor portugués que os leva a pensar no mundo no que vivimos: “Non hai escravo máis desgraciado e servil que aquel que non é consciente da súa situación e crese libre. Non hai dominador máis poderoso que aquel que goberna a tales súbditos”. Baixo esta idea reflexionamos si somos libres ou ben estamos mediatizados por sutís mensaxes políticas, consumistas, hedonistas, e vivindo nun soño dirixido por un grupo de poder... algo moi de actualidade. (...)
En relación ás Xornadas Literarias que organiza a Universidade da Coruña e o concello de Neda, desde hai dez anos, dedicadas en cada ocasión a un autor. Desde que hai club de lectura, son os membros dun dos grupos os que fan a recensión do autor e a sesión do club en público xunto cos especialistas sobre o autor ou autora. .Neste caso tratábase de Fiodor Dostoievski; leron El jugador e comentaron as súas impresións co público asistente, e realizaron unha exposición da vida do autor mediante un power point e unha liña do tempo virtual empregando Dipity”.

24/10/11

MEMORIAS DOS CLUBS: Club de lectura do IES de Foz

Imaxe do Club de lectura do CEIP Figueiroa (A Estrada)
Do Club de lectura do IES de Foz
“Resultou especialmente emocionante o testemuño dunha das alumnas, quen nos contou como fora lendo en voz alta e paseniño as Memorias dun neno labrego para compartilas coa súa avoa analfabeta, pero entusiasmada ó identificarse coas andanzas de Balbino.
(...)
Por conseguinte, tendo en conta os obxectivos marcados no proxecto do Club de lectura, consideramos que o resultado da actividade é moi satisfactorio en canto cumpre a finalidade de fomentar a lectura, contribuíndo a crear un ambiente lector no centro; consegue motivar para compartir as experiencias sobre as distintas lecturas e mesturar a aprendizaxe co debate entre os participantes; ademais, contribúe á mellor comprensión lectora dos alumnos en xeral e á mellora da calidade educativa. Por se fose pouco, vese que tamén tende pontes interxeracionais.”

21/10/11

MEMORIAS DOS CLUBS: Tesmoitoconto do CPI A Picota (Mazaricos)“Despois da lectura dos libros, e coincidindo coa chegada do Nadal decoramos o que se deu en chamar “A árbore da sabedoría” posto que a enchemos coas citas que máis nos chamaron a atención dos libros que estabamos a ler no Club de Lectura. Con este feito intentamos facer partícipe ao resto do centro do que estabamos a facer dende o Club, ao tempo que lles achegamos frases dos libros que liamos.
(...)
Un dos expositores da biblioteca empregouse para expoñer e resaltar exemplares dos libros seleccionados para o Club de lectura. No taboleiro de información lectora o alumnado e profesorado daba a súa opinión sobre algún libro lido, como suxestión para outros posibles lectores. Este estaba situado a carón da biblioteca, aínda que na parte exterior para poder ser visto, tamén, polos que non adoitan entrar na biblioteca. O blogue da biblioteca tamén recollía información periódica sobre os libros do Club e outras actividades que desde aí se realizaban”

20/10/11

MEMORIAS DOS CLUBS: Club di lettura da EOI de Ribadeo


Club di lettura do departamento de italiano da EOI de Ribadeo
"Ás sesións acoden regularmente nove persoas, entre eles alumnos/as actuais e antigo alumnado. No caso destes últimos, o club é o único vínculo que lles queda coa escola e a lingua.
Conseguiuse crear un clima distendido no que a diferenza das clases non se corrixe, converténdose o profesor no moderador dunha conversa na que se intercambian opinións.
Na selección de lecturas trátase de alternar clásicos da literatura italiana, con autores e autoras que nestes momentos están sendo importantes en Italia; da mesma maneira se combinan xéneros desde a novela policíaca á lectura de divulgación ou algunha que entrañe dificultade desde o punto de vista lingüístico ao reflectir a diversidade lingüística do país.
Para difundir a actividade fanse uns marcapáxinas que se agasallan ao alumnado e se reparten na libraría de Ribadeo".

19/10/11

MEMORIAS DE CLUBS: CPI San Vicente (A Baña)
A modo de avaliación
“Os aspectos máis negativos do club de lectura foron a lentitude de velocidade lectora dos alumnos ou a falta de compromiso para traer lido o libro na data suxerida, o que impedía facer as reunións coa periodicidade fixada, para comentar entre todos o libro; a dificultade de encontrar títulos que enganchen a todos (en 2º provocou o abandono dun par de libros, respectando o principio do club de lectura: disfrutar coa lectura... en non acabar sendo “o clube da tortura”... pero tamén abandonaron varios alumnos, o que consideramos un pequeno fracaso. (...)
O mellor, a colaboración co Concello da Baña, e coa responsable de Normalización, que mediante a páxina web do concello impulsa a lectura en colaboración cos fondos da biblioteca do centro e as suxestións de lectura deste club”.

18/10/11

MEMORIAS DOS CLUBS: Liñas de fuga do IES Macías o Namorado

“O achegamento á poesía foi potenciado –do mesmo xeito que o fixemos o curso anterior- mediante o desenvolvemento dunha actividade adicional, o Obradoiro de Creación e Debate Liñas de Fuga, impartido pola mesma profesora encargada polo Club de Lectura. (...)
Este curso decidimos comezar por tratar o tema do amor a fondo, dende distintas perspectivas, empregando diferentes fragmentos de épocas variadas.
Os textos escollidos foron estes:
-Elogio de la mujer chiquita, do Libro de Buen Amor
-Un soneto de Lope. “desmayarse, atreverse, estar furioso...”
-Un soneto de Avilés de Taramancos: No fondo dos teu sollos, na devesa perdida...
-Un poema de Martín Niemöller: Cuando los nazis vinieron a por mi.
-Un fragmento de “El amor cristiano” de Pablo (Carta al os Corintios,13): “(...) El amor es paciente y bondadoso; no tiene orgullo ni jactancia...”
Intentamos, con estes fragmentos, rompe ros esquemas que sobre este sentimento tiña nas nosas alumnas que o asocian sempre as ideas románticas, coa felicidade ou co malestar que dea í puidesen, segundo elas crían, derivar”.

17/10/11

MEMORIAS DE CLUBS: Club de lectura Sansaliber do CPI de San Sadurniño


Do club de lectura Sansaliber do CPI de San Sadurniño
"Entre os resultados obtidos figuran os seguintes:
-Contribución á socialización dos alumnado que compartíaa s súas opinións e gustos, aproximándose de maneira respectuosa ás dos outros.
-Fomento e consolidación do hábito lector, valorando especialmente a participación do alumnado de PDC.
-Maduración lectora, xa que adquiriron ou melloraron os seus criterios de selección persoais.
-Valoración da lectura como unha actividade axeitada para o tempo de lecer.
-Familiarización do alumnado cos blogues culturais e as formas de literatura asociadas ás novas tecnoloxías.
-Difusión da percepción da biblioteca como un centro de animación cultural”

14/10/11

MEMORIAS DOS CLUBS: As pintoras daltónicas do CPI dos Dices (Rois)

Imaxe: Club de lectura "A lus de San Finx". CPI Cernadas de Castro. Lousame
“O curso 2010-2011 foi o cuarto de funcionamento do noso club de lectura, que se rexeu polas pautas establecidas nos cursos anteriores. Téndomos en conta que concibimos o club como un proxecto plurianual –e esperamos que definitivo no noso centro- no que o alumnado pode entrar ao inicio do seu ensino secundario obrigatorio –mesmo no último ciclo de Educación Primaria- e continuar no club ata que abandona o centro, en 4º de ESO.”
(...)
“O noso obxectivo segue a ser obvio e modesto: gozar coa lectura. Atémonos incondicionalmente a esta única norma do noso club e considerando que a pertenza a el é absolutamente libre e voluntaria –e que tamén o é a participación nas actividades paralelas- axúdanos a conseguir es ameta. Por suposto, a través dese goce ímonos facendo lectores cada vez máis conscientes, máis esixente se máis críticos.”
Entre os seus obxectivos, recollemos “Compartir intereses e preferencias co resto da comunidade escolar a través dos videos elaborados, do blog da biblioteca, da revista escolar e do blog do club de lectura”, “Manter un contacto continuado co mundo do libro non só a través das lecturas senón tamén do cine, a música, os/as autores/as, os espazos... “, “Facer todo o anterior nun ambiente agradable, distendido e agardado polas integrantes, no que este ano as lambetadas propias e alleas gozaron dun lugar destacado.”
“Agasallámolos cun bolígrafo e un caderno (a cada un dos integrantes do club), para que se acostumasen a tomar notas cando len e, sobre todo, para facer incidencia na conciencia de grupo; para que se sintan como un colectivo con identidade propia”.

13/10/11

MEMORIAS DOS CLUBS: Nautilus do IES Fernando Blanco (Cee)“As xuntanzas sempre se celebran na biblioteca xa que deste modo facemos visible o club ao resto da comunidade escolar. En canto á moderación pretendemos que sexa sutil e apenas se note pois preferimos que espontaneamente xurdan os temas e que sexa o alumnado o que tome a palabra, se ben son moi enriquecedoras para todos as intervencións do profesorado que coñece en profundidade a obra que estamos a ler igual que ao seu autor/a, e mediante preguntas ou reflexións fan que o resto dos membros do club vexan algúns aspectos da obra que igual se lles escaparon na lectura individual.
(...) Na Ensinanza Secundaria de Adultos, na materia de Oferta Propia do Centro “Reflexións a través do cine e a lectura” decidiuse incorporar a actividade do club de lectura, aproveitando para formar diferentes clubs. Completábase a actividade co visionado de diversos filmes. As obras escollidas foron O neno do pixama de raias, O home que plantaba árbores, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar e Enderezo descoñecido."

11/10/11

MEMORIAS DOS CLUBS: Club Marela do IES As Bizocas"Despois de ler o relato “Un río de palabras” de Agustín Fernández Paz decidiuse facer anuncios para publicitar os libros que máis lles gustaban e colocalos pola vila.
”Nas primeiras reunións elaboráronse uns marcapáxinas en colaboración co departamento de Plástica. Neles aparecían as fotos dos membros do club de lectura coma se fosen follas dun libro desprendéndose ao poñelo boca abaixo. Tivo tal éxito o marcapáxinas que todos querían un similar. Por iso, fixéronse dous xigantes e un está no lugar reservado para as reunións na biblioteca e o outro na sección da biblioteca onde se sitúan os materiais adquiridos polo club.” (...)
“Os integrantes do club de lectura asisten a todas as reunións con autores, talleres... que se organizan no centro como un medio de premiar a súa implicación na vida e dinamización do mesmo”.

10/10/11

ENTRE MEMORIA E MEMORIA... un comezo
Recollémolo do club de lectura "Libros de peto" da biblioteca do IES de Ponteceso e di así:

"Un ano máis o club de lectura LIBRO DE PETO do IES Ponteceso, convócavos á primeira reunión arredor dunha cunca quentiña de chocolate , unhas cantas pastas e moitas ideas para ler neste curso.
Como é xa habitual formaremos tres grupos de avezados lectores: Os de 1º e 2º de ESO, os de 3º e 4º e, por último , os Bacharelatos e aínda que o ano pasado lles puxemos nomes, e incluso logos, estamos abertos a calquera tipo de cambios, suxestións, ideas …
Queremos ler, pasalo ben e compartir, así que esperámosvos o vindeiro 14 de outubro no recreo e na biblioteca.
Feliz chocolatada e… boas lecturas!!!"Ganas dan de ir ata alá

7/10/11

MEMORIAS DOS CLUBS: IES Ribeira do Louro


Das conclusíóns:
“É unha actividade gratificante para todos: profesorado e alumnado; houbo un ambiente distendido, compartiamos gustos literarios e o pracer de ler e amosar diferentes aspectos que nos libros algún de nós, descubría. Unha mostra do seu interese pola actividade era que o alumnado lembraba ao profesorado os horario se datas de reunión.”

6/10/11

MEMORIAS DE CLUBS: EOI de Santiago (2)

“Durante esta primeira sesión tamén se presentou a actividade “Me and my shelf” na cal os alumnos/as terían que fotografarse coa súa biblioteca ou libro preferido. Esta actividade foi especialmente boa para que os membros do club descubriran gustos e tamén para dar a coñecer ao resto do alumnado e á comunidade educativa os integrantes do club, xa que se expuxeron no centro”

5/10/11

MEMORIAS DE CLUBS: EOI de Santiago

“Houbo unha suxestión a respecto de poñerse en contacto con outras EOI ou bibliotecas que teñan clubs de lectura en linguas estranxeiras para poder prestarlles os nosos libros e pedir a cambio que eles nos presten a nós os que teñen.
Tamén se propuxo a posibilidade de dar maior proxección ao club de lectura enmarcándoo nas accións do Proxecto ARCE, traballando en cooperación con Escolas Oficiais de Idiomas doutras comunidades autónomas”

4/10/11

MEMORIAS DOS CLUBS: IES Manuel Antonio (2)“Do mesmo xeito que os cursos anteriores o club está dirixido a toda a comunidade educativa, e aberto ás persoas do entorno do centro, persoal non docente, alumnos do Centro Residencial Docente e ás persoas maiores da residencia próxima. Falamos coas asistentas sociais da Residencia de Persoas Maiores para continuar traballando con eles do mesmo xeito que o pasado curso. E tivemos unha reunión coa presidenta da ANPA para que dese a coñecer o club na seguinte reunión de pais/nais.
Os folletos informativos coas características e obxectivos do club, normas para asociarse e xeneralidades sobre o funcionamento do mesmo, que conteñen tamén a ficha de inscrición son os mesmos de anos anteriores.”

3/10/11

MEMORIAS DOS CLUBS: CPI San Vicente (A Baña)Falando de colaboración...
"O grupo de adultos coordinados polo departamento de Normalización Lingüística do Concello da Baña, empezaron timidamente a súa andaina con Cartas de inverno de Fernández Paz, para continuar con Doce badaladas de Suso de Toro. Para o verán continuarán con O señor Ibraim... prestado pola biblioteca do centro, xa que os títulos anteriores foran prestados pola biblioteca do concello. Ao saber da súa existencia decidimos aunar esforzos e rendabiblidade. esperando colaborar o próximo curso, quizais cun fío temático sobre a guerra civil, con obras como A lingua das bolboretas ou O lápis do carpinteiro, de M. Rivas, pretendendo aproveitar a experiencia dos maiores e relacionalos cos pequenos."