5/9/18

Convocatoria de apio aos Clubs de lectura para o curso 2018/2019

 Reunión de club de lectura no IES As Barxas (Moaña)
Publicada no Portal Educativo a Convocatoria da D.X. de Centros e Recursos Humanos pola que se estimula e apoia o funcionamento de clubs de lectura en centros públicos que imparten ensino secundario, bacharelato, formación profesional e outras ensinanzas (persoas adultas e ensinanzas de réxime especial).

O prazo de presentación de solicitudes remata o 15 de outubro de 2018.