9/9/11

MEMORIAS DOS CLUBS: Siareiros das palabras do IES Pedras Rubias


"En canto aos obxectivos, temos contribuído a crear hábitos lectores, a traballar a lectura en diferentes soportes e a relación entre as diferentes linguaxes, a mellorar a comprensión lectora e a adquirir as competencias lingüísticas mediante a ampliación de vocabulario, dos estilos de escrita, dos xéneros, da dramatización, da lectura individual e compartida; a aprendizaxe de apuntes soibre as lecturas... Tamén temos conseguido unha maior formación cultural, estética e artística, así como a autonomía e a iniciativa persoal, ao tratarse dunha actividade optativa e voluntaria."

No hay comentarios: